...

ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านการจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารข่าวในพระราชสำนักแบบดิจิทัล และนำเข้าข้อมูลลงในระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อให้บริการประชุาชนในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 217 ครั้ง)